Ga naar home van Jan Juffermans
Home
Documenten en video's
 Mijn bibliografie
 

1. Artikelen in kranten, tijdschriften en op websites

 

In De Kleine Aarde, het kwartaalblad voor een duurzame leefstijl, zijn vele grote en kleine artikelen gepubliceerd, vooral vanaf nr. 25, het lentenummer van 1978, toen Jan Juffermans hoofdredacteur van het blad was geworden. Hieronder is, naast de publicaties uit diverse andere media, een eerste selectie van de artikelen uit De Kleine Aarde opgenomen. Meer artikelen kunnen gevonden worden via de zoekfunctie in de gedigitaliseerde serie tijschriften van De Kleine Aarde nr. 25 – 151, gepubliceerd tussen 1978 en 2011.

 

Albertslund (Denemarken) beleeft Lokale Agenda 21. Activiteiten versterken sociale structuur. Artikel in Nieuwsbrief Lokale Agenda 21 in Noord Brabant, 1996.

 

De Betuwelijn is totaal overbodig. Forumbijdrage in de Volkskrant, 22 november 1993.

 

De calculerende burger. Column over het belang van meten en rekenen in het Brabants Dagblad, 11 februari 1995.

 

Dat lichtgroene hout. Column over giftig hout in het Brabants Dagblad, 26 augustus 1995.

 

2500 Doden in verkeer. Artikel in de Volkskrant, in combinatie met een eigen kritische advertentie met de kop ‘Mij ’n zorg’, 28 januari 1978.

 

Dik doen. Eerste ingezonden brief over dure dikke deuren in het nieuwe provinciehuis in Noord-Brabant, gepubliceerd in de Leidse Courant, mei 1969 (?).

 

Een dot gas. Column over autoproblemen in het Brabants Dagblad, 30 december 1995.

 

Duurzaam. Reactie op de discussie over monitoring door gemeenten, in VNG-magazine, Den Haag, 23 januari 2004.

 

Eerlijk is eerlijk. Column in het Brabants Dagblad, 1 april 1995.

 

Eerlijke Voetafdruk een nieuw Mensenrecht, artikel in tijdschrift ‘ZOZ’ nr. 137, januari/februari 2017, p. 13–16.

 

Echte duurzame landbouw. Column in het Brabants Dagblad, 18 november 1995.

 

Ecologisch aanstootgevend.  Column in het Brabants Dagblad, 12 oktober 1996.

 

Er ‘mag’ zo veel. Column over tolerantie in het Brabants Dagblad, 6 maart 1997.

 

De fabel van de 0,7% ontwikkelingshulp. Brief in de NRC, 22 december 2004.

 

Feestpakket? Ingezonden brief over kernenergie en het belang dat de vervuiler betaalt, in de Volkskrant 12 juni 1985.

 

Freiburg autovrij. Column over autovrije centra in het Brabants Dagblad, 7 februari 1998.

 

Geen legers maar vredesteams. Brief in het Brabants Dagblad, 17 mei 1999.

 

Gefeliciteerd met een schoon milieu. Een ekologisch verlanglijstje. Artikel in De Kleine Aarde nr. 62, 1987

 

Geld van moeder natuur. Pleidooi voor een basisinkomen. Artikel in De Kleine Aarde nr. 76, 1991.

 

Gevaarlijk hergebruik. Column in het Brabants Dagblad, 28 maart 1998.

 

Gevaarlijke fabeltjes. Column over de risico’s van enkele ‘misverstanden’ in het Brabants Dagblad, 7 oktober 1995.

 

Handel in lucht. Column over eerlijke CO2-quota in het Brabants Dagblad, 8 november 1997.

 

Een hele Kunst. Column over ecologische kunst in het Brabants Dagblad, 26 april 1997.

 

Op gelijke voet. Brief over Lokale Agenda 21 en Mondiale Voetafdrukken in NG-magazine, van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, Den Haag, 13 april 2001.

 

Giftig hout als moderne vorm paard van Troje. Ingezonden brief in Metro, 21 oktober 2003.

 

Groene Alliantie wordt mogelijk nog de oplossing voor klein links. Bijdrage aan Open Forum in de Volkskrant, 23 november 1982.

 

Groene partijen verhelderen juist wezenlijke machtsvragen. Bijdrage aan Open Forum in de Volkskrant, 3 mei 1983.

 

Groene Stroom uit Hout? Column over het gevaar van verbranding van giftig hout, in het Brabants Dagblad, 20 december 1997.

 

Handel in lucht lucratief voor schone landen. Over gelijke rechten per wereldbewoner, bijv. voor CO2-emissies. Artikel in De Kleine Aarde nr. 92, 1995.

 

Het leven is een bed van rozen. Verslag van de conferentie over ‘De stad als organisme’ in Kopenhagen. Gepubliceerd in ‘Gras’, het blad van de Groenen, 1996.

 

In een Eco-stad. Column over de aantrekkelijkheid van duurzame steden en dorpen, in het Brabants Dagblad, 29 juni 1996.

 

Klein kán mooi zijn. Column over het zoeken naar de optimale schaal in het Brabants Dagblad, 3 oktober 1998.

 

Langzaam maar zeker. Column over onthaasting in het Brabants Dagblad, 30 november 1996.

 

Liever geen rozen. Over de import van bloemen uit met name Kenia, in INZET-magazine, nr. 31, Amsterdam, 1997.

 

Meer, groter, sneller. Column over groeidwang in het Brabants Dagblad, 19 augustus 1995.

 

Minder belasting op producten met een kleine Voetafdruk. In het Ledenbulletin van Milieudefensie nr. 6, 2003.

 

‘Moderne vleesproductie’- Ernstige vorm van voedselverspilling. Boxtel, De Kleine Aarde zomernummer 17, 1976.

 

Mijn eerste Shell-aandeelhoudersvergadering! Over de campagne www.follow-this.org , gepubliceerd op de site www.Husserl.nl op 15 juli 2016.

 

Natuurlijk Basisinkomen. Column in het Brabants Dagblad, 14 juni 1997.

 

Ongewenste kinderen moeten we zéker helpen voorkómen Waar blijft toch het bevolkingsbeleid? Samen met Hans Lyklema gepubliceerd op de site www.Husserl.nl

op 1 oktober 2016.

 

Op de vingers tikken. Column over handhaving in het Brabants Dagblad, 6 februari 1999.

 

Op te grote voet. Column over de Voetafdruk in het Brabants Dagblad, 18 januari 1997.

 

Per vliegtuig naar onze vakantie: het kàn niet meer. Artikel in Trouw, 1994 of 1995?

 

Pillen of pedalen. Column over gezondheid in het Brabants Dagblad, 3 oktober 1998.

 

Een potje yoghurt. Column over voedselkilometers in het Brabants Dagblad, 20 mei 1995.

 

Toverdoos en wegwerpgebouwen. Column in het Brabants Dagblad, 11 mei 1996.

 

De up-to-date konsument konsumindert. Artikel in De Kleine Aarde nr. 78, 1991.

 

De vervuilende fietser. Column over rebound-effecten in het Brabants Dagblad, 13 september 1997.

 

Vervuiler betaalt nog lang niet de kosten die hij veroorzaakt. Bijdrage aan Open Forum in de Volkskrant, 24 juli 1984.

 

Verwondering over de kleine aarde. Boekrecensie over ‘Onze Aarde’ met schitterende ruimtefoto’s en de verwondering van astronauten in De Kleine Aarde nr. 69, 1989.

 

Het vuilste openbaar vervoer. Vliegreis brengt enorme milieuschade teweeg. Artikel in De Kleine Aarde nr. 69, 1989.

 

Waarom de rode pater zijn auto wegdeed. Professor Hoefnagels sj: ‘Laat ze maar. Het komt wel’. Interview in De Kleine Aarde nr. 64, 1988.

 

Waterpaleis aan de Dommel. Column in het Brabants Dagblad, 23 maart 1996.

 

We hebben nog een aarde nodig…Zuivere koffie lost het groot-grondgebuik niet op. Artikel in De Kleine Aarde nr. 65, 1988.

 

Welvaart? Kom nou! Column over de afnemende welvaart bij een groeiende economie, in het Brabants Dagblad, 16 mei 1998.

 

De wereld op zijn kop. Vragen we de jager of worden we prosument? Artikel in De Kleine Aarde nr. 70, 1989.

 

Werken aan een mondiale cultuur. ‘Er is genoeg voor ieders behoeften’. Artikel in De Kleine Aarde nr. 60, 1987.

 

Zeppelins van Fokker? Column over luchtschepen in het Brabants Dagblad, 10 februari 1996.

 

De Zon. Column over het mooie van zonne-energie in het Brabants Dagblad, 4 juli 1998.

 

2. Boeken en brochures

 

Beter voor Boxtel. Handreiking verkiezingsprogramma’s 1986-1990. Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1985.

 

Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn: Eerste aanzet van een literatuurlijst van een Zuid-Hollands dorp met een buitengewoon boeiende, ruim 1900 jaar lange geschiedenis. Samengesteld door de Literatuurgroep van de Vereniging Oud Valkenburg (tot 1978). Eigen uitgave, Boxtel 1981.

 

Doe het thuis: Geld én milieu sparen. Ekologische Alternatieven nr. 18, uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1985.

 

Duurzame Leefstijlen in aantrekkelijke dorpen en eco-steden, Inspirerende projecten uit meer dan 50 gemeenten en ideeën ter versterking van de mondiale dimensie in de Lokale Agenda 21, uitgave NCDO, Amsterdam 1996.

 

Duurzame ontwikkeling. Maak er in Boxtel een punt van! Ideeënbundel voor Boxtels beleid 1990-1994. Uitgave van de Werkgroep ‘Mondiaal denken, lokaal handelen’, Boxtel, 1989.

 

De Duurzame Stad,  publicatie van De Kleine Aarde, uitgeverij Æneas, Best 1998, ISBN 90-75365-11-X. Samen geschreven met collega Harrie Perebooms en mensen van Æneas.

 

Gemeenten en de Mondiale Voetafdruk. Brochure over de mogelijkheden van het model van de Voetafdruk voor gebruik op lokaal niveau. Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 2003.

 

Holland a bit different. Verslag van de deelname vanuit de Nederlandse Eko- en Memo-beweging aan de International Exposition of Rural Development, New Delhi 5 – 15 februari 1984.

 

Ik en de wereld (Het verhaal van Bold en Janine) / De wereld en ik (Dossier Jan Juffermans), kantelboek door Kees Waagmeester en dossierbijdragen van mij, Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam 2006, 232 pag., ISBN 90 5637 801 5.

 

De Kleine Aarde doet een boekje open: Over milieuveilige landbouw, politiek met mes en vork, onuitputtelijke energiebronnen; experimenten en activiteiten van het project in Boxtel, uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1983.

 

Kort over lang geleden. Mijn mini-memoires op een kleine Aarde. 40 pp., Boxtel 2016. Ook uitgegeven als eBoek en te vinden op www.janjuffermans.nl .

 

Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk: Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten, door Jan Juffermans, uitgave in samenwerking met Lemniscaat, Boxtel 2006, ISBN 90 5637 839 2, 160 pag..

 

Small is Beautiful, of Wie ’t microfiche niet eert is het boek niet weerd. Jubileumboekje van de uitgeverij Inter Documentation Company: 1957-1977, Leiden, 1977.

 

Valkenburg aan de Rijn in oude ansichten. Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel 1974 (eerste druk), 1980 (tweede druk), 1987 (derde druk), ISBN 90 288 4098 2.

 

Het verkeer in en om Valkenburg aan de Rijn. Nota tegen de aanleg van de S4, met een alternatieve randweg. Samen geschreven met enkele dorpsgenoten en de Werkgroep Fiets uit Leiden, Valkenburg aan de Rijn, 1974.

 

3. Hoofdstukken in boeken en andere publicaties

 

Van doemdenken naar inclusief handelen. Hoofdstuk 1 van de uitgave Creatief met de crises, nr. 8/9 van de serie Katernen 2000 van uitgeverij De Horstink, Amersfoort 1983. Samen geschreven met Wim Robben.

 

DuurzameLeefstijlen: Leuk, variabel en op maat! Verslag van lezing tijdens studiedag ‘Duurzaam zullen we leven’ op 13 december 1994. Uitgave Landelijk Milieu Overleg, Utrecht 1995.

 

Duurzame Ontwikkeling: Maak er LOKAAL een punt van. Ideeën voor gemeentelijk mondiaal beleid 1990-1994. Samen met een nationale werkgroep geschreven, uitgave Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling, Utrecht 1989.

                                                        

Ecostad; schoon en gezond. Hoofdstuk 9 in Ander Geluk: Visie van De Kleine Aarde, uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1995, ISBN 90 6454 5170.

 

Eenentwintigste eeuw: een droom van een werkelijkheid, redactie Piet Reckman. Bijdrage over een basisinkomen van moeder natuur. Uitgeverij Stichting Mondiaal Sociale Beweging, Odijk, 1998.

 

Van experiment tot educatie. Hoofdstuk 3 in Ander Geluk: Visie van De Kleine Aarde, uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1995, ISBN 90 6454 5170.

 

Maak er een punt van: Milieu, Vrede, Derde Wereld. Aanbevelingen verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 1986-1990. Samen met een nationale werkgroep geschreven, uitgave Nederlands Centrum voor Democratische Burgerschapsvorming, Amsterdam 1986.

 

Milieu Ideeënboek. Namens De Kleine Aarde diverse ideeën geleverd en die zijn hierin gepubliceerd. Uitgave Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1989.

 

Naar een gezonde landbouw. Het hoofdstuk De ‘wereldboerderij’ is failliet. Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel, 1990.

 

Vlees…daar zit méér achter. Samen met vijf collega’s geschreven voor het jubileumcongres in 1987 over het vleesvraagstuk. Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1987.

 

4. Niet formeel gepubliceerde teksten

 

Van Jungfermann tot Juffermans; enige nieuwtjes over onze stamboom. Verslag van een fietstocht in Münsterland op zoek naar onze ‘roots’ in augustus 2004.

 

Het Verduurzaamde Huis: Apollopad 25, Boxtel. Puntsgewijze beschrijving van alle genomen maatregelen die in en om het huis, om je Mondiale Voetafdruk te kunnen verkleinen.

 

Reisbrieven van een reis van 10 maanden in 1972 en 1973, door ongeveer 25 landen in Europa en Azië, samen met Marianne Juffermans-Zandbergen

 

Rondje Beijing. Vier reisbrieven over een reis van drie maanden in 2004, langs de noordelijke Zijderoute (via Ukraïne en Kazakstan) naar China en via Mongolië en Rusland terug, per trein en vouwfietsen mee. Geschreven samen met echt- en reisgenote Marianne Juffermans, 2004.

 

Zeven suggesties over meer duurzaamheid in uw nieuwe politieke partijprogramma, gestuurd door De Kleine Aarde aan de nationale politieke partijen, Boxtel, 14 maart 2001.

 

5. Video’s en andere media

 

Kalender 1998 van stedenbanden en duurzame ontwikkeling. Van 12 gemeenten en hun stedenband zijn duurzame projecten vermeld en de Mondiale Voetafdruk van de respectievelijke landen worden vergeleken. Uitgave Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 1997.

 

Mínder vlees mevrouw!…U weet hopelijk al waarom. Actieposter tegen de campagne ‘Vlees mevrouw, u weet wel waarom’. Valkenburg aan de Rijn, 1974 (eerste druk).

 

Valkenburg Bulletin. Diverse artikelen in dit kritische huis-aan-huis-bulletin voor Valkenburg aan de Rijn in de jaren 1971 en 1972.

 

Varend naar Kenya. Een videofilm over de (goede) ervaringen met de bootreis van Marseille naar Mombassa, Kenya in 1993, voor een uitgebreid bezoek aan het KIOF, Kenya Institute of Organic Farming, en hun project ‘The Small Earth Kenya’.

 

Voetafdrukken op Aarde. Duurzame projecten in Nederlandse Gemeenten. Video van De Kleine Aarde, in samenwerking met Corazon, Tilburg 2000.

 

6. Artikelen/programma’s met/over Jan Juffermans  

 

Bewust een stapje minder. Artikel van Taco van der Mark in de Haagsche Courant en div. andere regionale kranten, 19 februari 2005.

 

Energiebesparing blijft grootste uitdaging. Zonnepanelen woning Juffermans functioneren prima. Artikel in het Brabants Centrum, 9 januari 1997.

 

Kleine Aarde wantrouwt Haagse discussie. Milieucentrum uit ‘Eko-stad’ Boxtel opent expositie in Madurodam. Artikel van Hans Horsten in de Volkskrant, 27 september 1989.

 

Koelkast van oktober tot maart uit. Boxtelaar Jan Juffermans haalt bijna negentig procent stroom uit zon. Interview door Karin van Krevel in het Brabants Dagblad, 9 januari 1997.

 

Een proeftuin voor de toekomst. Jan Juffermans: concurrentie gangbare en biologische landbouw oneerlijk. Interview door Theo Krabbe in de Twentsche Courant, 25 januari 1996.

 

Milieucentrum knokt voor leefbare wereld. De Kleine Aarde krijgt na 25 jaar erkenning. Interview in het Brabants Centrum, 13 maart 1997.

 

De VakantieVoetafdruk. Interview in het programma Vroege Vogels van de VARA op 30 januari 2005.

 

7. Materiaal in andere talen

 

Big Footprints on a Small Earth, Local Agenda as a Process of Learning Thinking Globally, Acting Locally. Chapter in Local Agenda 21: Through Case Method Research and Teaching Towards a Sustainable Future. Proceedings of the 16th International Conference on Case Method Research and Case Method Application in 1999 in Kaunas, Litouwen,. Publication of WACRA EUROPE, Rainer Hampp Verlag, München 2000.

 

Footprints on Earth. Video of Sustainable projects in Dutch Municipalities. Translation of the Dutch video ‘Voetafdrukken op Aarde’. Publication of De Kleine Aarde, in cooperation with Corazon, Tilburg 2000.

 

The Global Ecological Footprint; an effective communications ‘indicator’ for the general public, enterprises and local authorities. Chapter in Ecosites, Ecocentres and the implementation of European Union Environment and Sustainable Development Policies. Proceedings of the Final Ecolink Workshop in 2003, edited by J.F. Dallemand and L.C. Mottram, Italy 2004.

 

De Kleine Aarde (The Small Earth) and other alternative organizations in The Netherlands. Publication of De Kleine Aarde, Boxtel 1981.

 

De Kleine Aarde – början till en kulturrevolution i Holland? Chapter in Välfärd – och sedan? Teorier och experiment för ett alternativt samhälle, edited by Nordal Åkerman, Malmö 1981, ISBN 91-29-55146-3.

 

The Small Earth: aims, organisation & structure, results. Description for those who like to start a similar educational project. Publication of De Kleine Aarde, Boxtel 1992.

 

Some new steps towards a sustainable world: local strategies, a footprint tax and a real global deal. Article in ‘Northern Lights’ of ANPED, Amsterdam 2004.

 

Sustainable Lifestyles, Strengthening  the global dimension to Local Agenda 21, A Guide to Good Practice (from many European cities and towns). Published by Towns & Development, Den Haag 1995, ISBN 90 801 139-0-5.

 

8.Internetpublicaties, webnieuws en e-boeken

 

De Aarde, met hoofdletter A natuurlijk! Artikel op de site www.Husserl.nl op 1 januari 2015.

 

Bestaande huizen worden fossielvrij en krijgen 0 op de energierekening. "Het kan in Nederland: geheel van de zon leven!" Artikel op de site www.Husserl.nl op 1 juli 2015.

 

Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht, op de sites www.PlatformDSE.org en www.Duurzaamnieuws.nl , beide op 23 december 2016.

 

Kort over lang geleden. Mijn mini-memoires op onze kleine Aarde. 36 pp., Boxtel 2017. Ook uitgegeven als e-boek en te vinden op www.janjuffermans.nl .

 

Milieuproblemen zijn sociale vraagstukken. De maatschappelijke incubatietijd moet en kan veel korter. Artikel op de site www.Husserl.nl op 1 juli 2014.

 

Mijn eerste Shell-aandeelhoudersvergadering! Artikel in de juli 2016-Nieuwsbrief op de site www.husserl.nl 

 

Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde? Klimaatverandering is hét probleem niet … Gratis beschikbaar e-boek via www.voetafdruk.eu/mijnhemel , 48 pag., eigen uitgave vanuit ‘Voor Mondiale Duurzaamheid’, Boxtel 2012. Werd eind 2016 nog geactualiseerd en van nieuwe links voorzien, Boxtel 2016.

 

Op naar de aandeelhoudersvergadering van Shell! Gepubliceerd op de site van het Platform Duurzame en Solidaire Economie: www.degrotetransitie.nl 

 

Schaliegas leidt tot meer ‘klimaatdoden’. Artikel op de site www.Husserl.nl op 1 juli 2013.

 

De val van Amerika. Een boekrecensie op de site www.Husserl.nl op 1 januari 2012.

 

Waar blijft toch het bevolkingsbeleid? Ongewenste kinderen moeten we zéker helpen voorkómen. Artikel, samen met Hans Lyklema (Wageningen Universiteit), in de oktober 2016-nieuwsbrief op de site www.husserl.nl

 

Wat we blijkbaar niet willen weten … in Nederland. Artikel op de site www.Husserl.nl op 1

januari 2013.

 

Zijn grote voetafdrukken mondiale misdaden geworden? Artikel op de site www.Husserl.nl op

1 december 2010.

 

 

***

 2017