Ga naar home van Jan Juffermans
Home
Conctact en nog enkele tips
 Wat kunt u zelf doen
 Florence
 

Wat we zelf kunnen doen

Op De Kleine Aarde maakten we diverse lijsten met tips wat we allemaal zelf kunnen doen voor een duurzame wereld. Zo’n lijst staat nog op de site van de Werkgroep Voetafdruk Nederland.

Ad Vermaas

Onlangs maakte klimaatexpert Ad Vermaas een actueel lijstje, dat ik hier graag doorgeef.

  1. Bespaar zelf op fossiel. Voor zover dat nog niet is gebeurd, denk dan aan betere isolatie van je huis, trek een trui aan en zet de verwarming één of twee graden lager, geef je fiets een prominentere plaats in de garage en hang eventuele autosleutels op een plek waarbij je er moeite voor moet doen om ze te pakken. En als je een geschikt dak hebt, ga dan zelf energie opwekken met PV-panelen, en veel warm water met een zonne-boiler.
  2. Eet minder dierlijke producten. Plantaardig voedsel heeft een veel kleinere klimaatafdruk en draagt ook nog eens bij aan een betere volksgezondheid…
  3. Verbeter de wereld en begin bij je bank. Vrijwel alle grote banken beleggen ook in projecten met een grote CO2-emissie. Ze investeren niet alleen in projecten van oliemaatschappijen, maar ze dragen ook bij aan de kap van het regenwoud door hun betrokkenheid bij palmolieplantages en verbouw van soja (voor onze bio-industrie). Meld de bank dat je daar niet aan wil meewerken, kijk op de Eerlijke Bankwijzer hoe jouw bank het doet en stap eventueel over.
  4. Trek aan de bel bij je pensioenfonds om zich terug te trekken uit fossiel. Nu nog investeren in die sector of de bestaande investeringen handhaven getuigt niet alleen van een kortetermijnvisie, maar belemmert ook de transitie naar vernieuwbare energiebronnen.
  5. Koop CO2-rechten op via bijv. carbonkiller.org. Daarmee haal je emissierechten uit de markt, zodat bedrijven in de toekomst minder CO2 kunnen uitstoten.
  6. Sluit je aan bij organisaties die ijveren voor een fossielvrije wereld, zoals 350.org. Die 350 slaat op een nog redelijk 'veilige' concentratie van CO2 in de atmosfeer. Sinds de industriële revolutie is die gestegen van ca. 280 ppm naar meer dan 400 nu. Door velen wordt die huidige ruim 400 al als veel te hoog gezien. In ieder geval zouden we dat niveau flink omlaag moeten brengen, liefst naar 350 ppm of iets daaronder. Op dit moment stijgt de concentratie alleen nog maar en het wordt een 'hell of a job' om dat nog om te keren, maar dat ontslaat ons niet van de taak om daarvoor alles in het werk te stellen.

Geboortebeperking

Daarnaast blijft de gouden tip: wanneer je nog in de positie bent om die keuze te maken, kies dan voor geen kinderen of voor een klein gezin met een of maximaal twee kinderen...

(En zie ook de notitie over bevolking van de Werkgroep Voetafdruk Nederland.)

 2019